REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVO – REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA – VLADA – GOVERNMENT

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION

EBTİB

Sevgili öğrenciler, veliler ve öğretmenler,

Bu kanal, 1-9 sınıf öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim kayıtlarını içeren Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’nın (EBTİB) resmi kanaldır.


Bu kanalda yayınlanan eğitim materyalleri EBTİB tarafından görevlendirilmiş öğretmenler ve uzmanlarca hazırlanmıştır. Hazırlanan materyallerin COVİD-19 pandemisi yüzünden gelişen acil durum döneminde ve kısa bir süre zarfında hazırlandığını göz önünde bulundurarak, materyallerin bu ilk aşamada tamamen sonlandırılamadığını, bu yüzden yaşanabilecek olası küçük teknik ve içerik aksaklıklarından dolayı anlayışınızı rica ediyoruz. İlerleyen günlerde ders materyalleri (video ders kayıtları), imkanlar dahilinde çeşitli aktiviteler, alıştırmalar, sorular ve ödevler ile desteklenecektir. 


Bu kanal, her sınıfa ve temel derslere yönelik yeni eğitim materyalleri ile sürekli güncelleneceği için, kanalı sürekli takip etmenizi öneriyoruz.  Bununla birlikte velilerin çocuklarını kanalı takip ettikleri zaman zarfında gözlem altında tutmalarını talep ediyoruz.


Sizi EBTİB’nın resmi Youtube kanalına yönlendirecek bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz. Ders materyalleri her sınıf için Playlist üzerinden düzenlenmiştir. (Sınıfların içinde o sınıflara ait çeşitli derslerin eğitim materyallerini bulabilirsiniz). Sizi ilgilendiren ders içeriklerine daha kolay ulaşmanız için Youtube kanalını ziyaret ettiğinizde "PLAYLISTS" kısmına bakmanız yeterli olacaktır. 

Aşağıdaki linke tıklayarak, EBTİB’nın resmi Youtube kanalına bağlanabilirsiniz: