REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVO – REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA – VLADA – GOVERNMENT

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION

MONTI

Dragi učenici, roditelji i nastavnici,

Ovo je zvanični kanal Ministarstva Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije (MONTI), koji omogućava materijale za učenje na daljinu za učenike od 1- 9 razred obrazovnog sistema Republike Kosovo.


Nastavni materijali objavljeni na ovom kanalu sastavljeni su i urađeni od strane nastavnika i stručnjaka angažovanih od strane MONT-a. Ovi materijali su sastavljeni u vanrednim okolnostima zbog pandemije COVID-19 u vrlo kratkom roku, te stoga zahtevamo razumevanje zbog materijale koji nisu u potpunosti finalizovani u ovoj početnoj fazi, te mogu imati i manje tehničke i sadržajne propuste i greške. U nastavku, prema potrebi, ovi materijali (video predavanja) biće dopunjeni sa više aktivnosti, vežbi, pitanja i zadataka za svaku lekciju.


Ovaj kanal će se kontinuirano nadopunjavati novim nastavnim materijalima za sve glavne razrede i predmete, stoga vam preporučujemo da stalno pratite. Istovremeno, molimo roditelje da kontinuirano prate svoju decu dok oni gledaju ovaj kanal.


U nastavku imate link koja vas vodi na kanal MONTI na Youtube, gde su nastavni materijali organizovani prema Playliste po razredima (dok za svaki razred imate nastavne materijale za različite predmete prema razred). Da biste lakše pronašli nastavni materijal koji vas zanima, nakon što pristupite Youtube kanalu, idite na „PLAYLISTU“.

Kliknite ovde da pređete na Youtub kanal MONTI: